Peder Møller Andersen


10 års erfaring indenfor manuelt skovarbejde

Træfældning

  • Skovning af stort løv
  • Samarbejde med maskiner

Plantning – Naturpleje

  • Plantning og hegnssætning
  • Vedligehold af ungkultur
  • Manuel naturpleje

Topkapning

  • Topkapning af besværlige træer